Inese Krūmiņa
saimniece

Kontaktinformācija
Adrese:
Cēsu raj., Raunas pagasts
"Ausekļi"

Telefona numurs: Mob.t. 29231617 vai 29219051